Nie każdy człowiek lubi współpracować z innymi. Jeśli jesteś jednym z nich to najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie znalezienie pracy, w której zdolności interpersonalne nie są wymagane.

W celu znalezienia takich zawodów sięgnęliśmy do danych Sieci Informacji Zawodowych, bazy danych amerykańskiego Urzędu Pracy pełnego informacji na temat ponad 900 różnych zawodów. SIZ klasyfikuje każdy zawód w skali od 1 do 100 w kwestii tego, jak często pracownik musi wchodzić w kontakt z innymi ludzi i jak często musi być dla nich miły. Wyliczyliśmy średnią z tych danych, aby dowiedzieć się, które profesje otrzymały najniższy wynik.

Wymienione poniżej zawody oferują wynagrodzenie wyższe niż 55 tyś. rocznie. Mimo, że nie sugerujemy, iż większość z tych pracowników podchodzi z rezerwą do innych, średni wskaźnik ich towarzyskości wynosi 65 punktów lub mniej, co oznacza, że dany zawód wymaga od pracownika minimum interakcji z innymi.

 

1. Operator pojazdów kopalnianych.

Przeciętna pensja: 56.450 $

Wymagany poziom towarzyskości: 64

Operują oni pojazdami napędzanymi silnikiem diesela lub elektrycznymi w podziemnych kopalniach w celu przetransportowania materiałów ze ściany eksploatacyjnej do samochodów kopalnianych lub do taśmociągu.

 

2. Inżynier ds. testów geologicznych próbek.

Przeciętna pensja: 56.470$

Wymagany poziom towarzyskości: 56

Testują oni próbki geologiczne, ropę naftową i minerały w celu wykrycia obecność paliwa, gazu lub składów minerałów.

 

3. Mechanik samolotowy.

Przeciętna pensja: 60.170$

Wymagany poziom towarzyskości: 64

Diagnozują oni, modyfikują, naprawiają lub dokonują przeglądu silników lotniczych. Są to specjaliści od silników samolotów i helikopterów.

 

4. Poeta, autor tekstów, copywriter.

Przeciętna pensja: 61.240 $

Wymagany poziom towarzyskości: 44,5.

Tworzą oni oryginalne teksty, takie jak: scenariusze, eseje, prozę, poezję lub teksty piosenek.

 

5.Inżynier fotoniki.

Przeciętna pensja: 62.330 $

Wymagany poziom towarzyskości: 64

Tego typu specjaliści budują, instalują, badają i konserwują optyczny i światłowodowy sprzęt, taki jak: lasery, obiektywy czy lustra przy użyciu spektrometrów, interferometrów i innych tego typu urządzeń.

 

6. Ilościowy analityk finansowy.

Przeciętna pensja: 69.470 $

Wymagany poziom towarzyskości: 65

Opracowują oni ilościowe produkty finansowe służące do informowania ludzi lub instytucji finansowych zaangażowanych w oszczędzanie, pożyczanie, inwestowanie lub radzenie sobie z ryzykiem.

 

7. Biolog molekularny/komórkowy.

Średnia pensja: 74.790$

Wymagany poziom towarzyskości: 60,5.

Badają oni cząsteczki komórkowe i organelle w celu poznania funkcji i organizacji komórek.

 

8. Statystyk

Przeciętna pensja: 80.500$

Wymagany poziom towarzyskości: 64

Opracowują lub stosują oni matematyczne i statystyczne metody do zbierania, organizowania, objaśniania i sumowania danych liczbowych w celu zapewnienia przydatnych informacji.

 

9. Administrator strony internetowej.

Przeciętna pensja: 80.500 $

Wymagany poziom towarzyskości: 64,5

Zajmują się oni projektowaniem, wdrażaniem, rozwojem i utrzymaniem działalności strony. Ponadto przeprowadzają testy i zapewniają jakość stron i aplikacji internetowych.

 

10. Specjalista w dziedzinie nauk o Ziemi.

Przeciętna pensja: 86.510 $

Wymagany poziom towarzyskości: 64,5

Analizują oni skład, strukturę i inne fizyczne aspekty Ziemi.

 

11. Ekonomista środowiska.

Przeciętna pensja: 101.050 $

Wymagany poziom towarzyskości: 58,5

Przeprowadzają oni analizę ekonomiczną związaną z ochroną środowiska i zastosowaniem środowiska naturalnego, m.in. źródłami energii odnawialnej.

 

12. Ekonomista.

Przeciętna pensja: 101.050 $

Wymagany poziom towarzyskości: 57,5

Przeprowadzają oni badania, przygotowują raporty lub tworzą plany w celu rozwiązania problemów ekonomicznych związanych z produkcją i dystrybucją towarów i usług. Zajmują się też polityką pieniężną i fiskalną.

 

13. Astronom

Przeciętna pensja: 104.740 $

Wymagany poziom towarzyskości: 60,5

Obserwują, badają i interpretują zjawiska astronomiczne w celu pogłębienia podstawowej wiedzy lub zastosowania zdobytych informacji w praktyce.

 

14. Matematyk.

Przeciętna pensja: 105.810 $

Wymagany poziom towarzyskości: 58

Zajmują się oni zastosowaniem matematycznych technik w nauce, zarządzaniem oraz działają na innych polach w celu rozwiązywania problemów w dziedzinach wykorzystujących metody matematyczne.

 

15. Politolog.

Przeciętna pensja: 114.290 $

Wymagany poziom towarzyskości: 63.

Analizują oni pochodzenie, rozwój i działalność systemów politycznych.

 

16. Technik sprzętu komputerowego.

Przeciętna pensja: 115.080 $

Wymagany poziom towarzyskości: 64,5.

Badają oni, projektują, opracowują i badają komputery i sprzęt komputerowy dla komercyjnego, przemysłowego, wojskowego i naukowego użytku.

Rachel Gillet/Tłum. Agata Szymańska

Źródło: Business Insider/Independent

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *