Zarządzanie pracą działu technicznego; Opracowanie i zarządzanie budżetem inwestycyjnym; Planowanie i nadzór nad realizacją nowych inwestycji, zarządzanie projektem rozbudowy zakładu, implementacji nowych maszyn itd. Wyszukiwanie i wybór podwykonawców; Zlecanie i nadzorowanie prac w zakresie planowania przeglądów, konserwacji i remontów maszyn, urządzeń oraz instalacji; Zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji Kontrolowanie budżetu działu; Analizowanie… Read More


Określanie standardów jakościowych dla produktów i procesu produkcyjnego. Kontrola produktów oraz kompnentów pod względem jakościowym. Kontrola oraz monitorowanie procesu implementacji wymgań klienta. Proaktywne działania w zakresie poprawy i rozowju systemu oraz dokumentacji jakościowej. Sporządzanie raportów reklamacji dla Klienta. Udzielanie wsparcia w aspekcie szkolenia nowych pracowników z zakresu kontroli jakości. Udział w realizacji audytów jakościowych. Udzielanie… Read More


Praca w Piekarnia – Cukiernia Zagrodnicza (ul. Mysłowicka 4 w Poznaniu, Pracownia Starołęka): 1) dowóz pieczywa i wyrobów cukierniczych na poszczególne sklepy, 2) samodzielnie przygotowanie i spakowanie towaru, 3) wypisanie odpowiednich dokumentów: dowód dostawy, dowód zwrotu, 4) spokojne i bezpieczne prowadzenie pojazdu (Fiat Ducato), 5) godziny pracy poniedziałek – piątek (4.00 – 15.00), sobota (4.00… Read More